چک لیست خرید آپارتمان

چک لیست خرید آپارتمان

 

اگر قصد خرید یا حتی اجاره آپارتمان مسکونی یا خرید و اجاره محل کار خود را دارید باید مطلع باشید که امضای قرار داد و دریافت کلید واحد به معنای اتمام معامله نیست

 شما باید طی مراحل اولیه و انجام توافقات، با نماینده یا صاحب ملک وارد ملک شوید لیستی از لوازم و امکانات ملک تهیه کنید و آن را ضمینه قرار داد اصلی کنید.