پیام لحظه آخری نیکا شاکرمی به مادرش: تقصیر هیچکس نبود! + اسناد

 خبر درگذشت نیکا شاکرمی فرصتی مناسب برای جریان ضد انقلاب و ضد مردم، جهت قرار گرفتن اسم جدید در پروژه کشته‌سازیشان بود و درست در لحظات ابتدایی نشر پیدا کردن این خبر، با این عنوان که با زمانی که در حال اختشاش بوده است کشته شده است و همین باعث شد که موج جدیدی از اختشاش شروع شود.

آن‌ها با تمرکز و سعی بر گسترش هشتگ نیکا شاکرمی قصد نسبت دادن مرگ او با اختشاشات را داشتند.