گواهی عدم امکان سازش چیست؟


صدور این گواهی یعنی اینکه برای دادگاه محرز شده که خانم و آقا دیگر امکان زندگی مشترک زیر یک سقف را ندارند. دقت کنید که پس از صدور این گواهی، هنوز خانم و آقا همسر قانونی یکدیگرند و برای جدایی باید کار را به دفتر طلاق بسپارند. در گواهی عدم امکان سازش، تمامی حقوق مالی و غیر مالی خانم و آقا، مانند مهریه، جهیزیه، وضعیت نگهداری فرزندان و دیگر موارد ذکر می شود. 


تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش


حکم طلاق هنگامی صادر می شود که خانم با قصد جدایی علیه آقا شکایت کرده و دادگاه حق را به خانم داده و آقا را محکوم کرده است. اگر آقا به رأی صادره اعتراض نداشته باشد، خانم به هدفش رسیده است.


اما حالتی را در نظر بگیرید که آقا با قصد جدایی علیه خانم شکایت کرده یا دو طرف با تشریفات طلاق توافقی برای جدایی اقدام نموده اند. در این صورت قاضی سریع دست به قلم برای صدور حکم جدایی نمی شود و خانم و آقا را به مشاور ارجاع می دهد. اگر مشاور هم ادامه زندگی مشترک را ممکن ندانست، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند. اگر این گواهی بنا بر توافق خانم و آقا صادر شده باشد، خانم می تواند با وکالت بلاعزل از طرف آقا و بدون نیاز به حضور آقا، طلاق را در دفترخانه رسمی طلاق ثبت کند.


اگر آقا تقاضای جدایی دارد باید مهریه خانم را پرداخت کند اما صرف تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی آقا مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط مهریه توسط وی نیست. بنابراین دادگاه می تواند در صورت احراز عدم توانائی مالی آقا برای پرداخت یکجای مهریه، پرداخت آن را  تقسیط کند. البته باید توجه داشت که اگر آقا برای جدایی پیش قدم شود باید اموالی که پس از ازدواج بدست آورده را با خانم به صورت مساوی تقسیم کند که به آن شرط تنصیف می گویند.

دریافت گواهی عدم امکان سازش


این گواهی از طرف دادگاه به خانم یا آقا ابلاغ می شود. پس از دریافت این گواهی خانم و آقا اجازه خواهند داشت تا به دفتر طلاق مراجعه کرده و با ارائه مدارک مورد نیاز، خاتمه پیوند مشترک خود را رقم بزنند.


اعتبار گواهی عدم امکان سازش 


ماده 34 قانون حمایت خانواده در این باره تصریح می نماید:

 “مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. “ 

منظور از قطعی شدن رأی، این است که از آن فرجام خواهی نشود زیرا همانطور که خواهیم دید گواهی عدم امکان سازش قابلیت اعتراض تجدید نظر ندارد.


همچنین ماده 35 قانون مذکور و تبصره آن بدین شرح است: 


"هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد .


وکیل خانواده و مشاوره رایگان درباره  گواهی عدم امکان سازشتبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید."


موارد صدور حکم طلاق


در موارد ذیل خانم حق دارد برای جدایی اقدام نماید که در صورت احراز آن توسط دادگاه منجر به صدور حکم الزام آقا به طلاق یا اعطای وکالت به خانم در طلاق می شود  :


عدم پرداخت نفقه از سوی آقا و در حالتی که اجبار به پرداخت نیز ممکن نباشد.

سو رفتار یا سو معاشرت آقا به نحوی که امکان زندگی برای خانم را مختل سازد.

ابتلای آقا به بیماری‌های صعب‌العلاج

جنون در حالتی که فسخ نکاح ممکن نباشد؛ مانند جنون ادواری.

عدم اجرای دستور دادگاه در خصوص منع اشتغال آقا به کاری که با حیثیت خانوادگی خانم تعارض داشته باشد.

محکومیت آقا به مجازات حبس برای ۵ سال یا بیشتر.

ابتلای آقا به اعتیادی که ادامه زندگی را برای خانم دشوار کند.

ترک زندگی مشترک توسط آقا بدون عذر موجه

محکومیت قطعی آقا به دلیل جرمی که خلاف شان و حیثیت خانوادگی خانم باشد.

در صورتیکه خانم از آقا به دلیل عقیم بودن یا سایر مشکلات او بعد از ۵ سال زندگی همچنان صاحب فرزند نشود.

در صورتیکه آقا مفقود‌الاثر باشد و بعد از ۶ ماه از مراجعه خانم به دادگاه همچنان پیدا نشود.

در صورتیکه آقا بدون اجازه خانم همسر دوم اختیار کند.

·       در صورتی که آقا از اجرای شروط ضمن عقد مثل حق سکونت، حق تحصیل، حق اشتغال به کار خانم و ... که هنگام عقد پذیرفته و امضاء کرده است، خودداری کند 


·       هر گونه عمل یا ترک عملی که خانم را در وضعیت سخت و غیر قابل تحمل که در اصطلاح به آن عسر و حرج می گویند قرار دهد. مثل ضرب و جرح دائمی خانم توسط آقا که متاسفانه عادت برخی از آقایان است.


اعتراض به گواهی عدم امکان سازش


امکان اعتراض به این گواهی در دادگاه تجدید نظر وجود نداشته و فقط قابل طرح در دیوان عالی کشور است.

Powered by Froala Editor

از اینجا دیدگاه تان را به اشتراک بگذارید


نظرات (0)دیدگاهتون رو راجع به این مطلب منتشر کنید

جهت شرکت در قرعه کشی لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید

نیاز به مشاوره با وکیل زبده دارم

فقط سوال دارم، مشاوره نمیخواهم