آشنایی با دادسرا و دادگاه ویژه جرایم پزشکی

آشنایی با دادسرا و دادگاه ویژه جرایم پزشکی


بعضاً مشاهده می شود افرادی با جعل عنوان پزشک اقداماتی را انجام می دهند که موجب به خطر افتادن سلامت بیماران می شود. مثلا دندانپزشک تجربی کار تخصصی مربوط به درمان ریشه انجام می دهد یا اینکه پزشک عمومی اقدام به انجام عمل جراحی پلاستیک و زیبایی می کند. یا برخی پزشکان برای انجام عمل جراحی در بیمارستان های خاص، مبلغ اضافه یا به اصطلاح زیر میزی از بیمار مطالبه می کنند که همه این موارد جزء جرایم پزشکی هستند

علاوه بر این ها حالتی را در نظر بگیرید که یک پزشک متخصص حین عمل جراحی با قصوری که مرتکب می شود، مسبب آسیب دیدن یا فوت بیمار می شود. ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می‌دارد: "هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود." 

به جرایم پزشکان در دادسرای جرایم پزشکی رسیدگی می شود و در صورت اثبات جرم، به مجازات های حبس، دیه و جزای نقدی منجر می شود.

فعل و ترک فعل پزشکان در صورتی که خلاف آیین نامه های دولتی و در محدوده مقررات صنفی  باشد، تخلف محسوب شده و در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مورد رسیدگی قرار می گیرد

البته ممکن است جرم صورت گرفته به گونه ای باشد که هم زمان در دو دادسرا قابل طرح باشد.

همچنین برخی پزشکان برای انجام عمل جراحی در بیمارستان های خاص، مبلغ اضافه یا به اصطلاح زیر میزی از بیمار مطالبه می کنند که قابل طرح در تعزیرات هستند.

ماده‌ ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد:

"سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ ای‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در مرکز دارای‌ هیأتهای‌ عالی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ و در مراکز استانها دارای‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر و در شهرستانها دارای‌ هیأتهای‌ بدوی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ خواهد بود که‌ مطابق‌ مواد بعدی‌ این‌ قانون‌ تشکیل‌ می‌ گردند.

تبصره‌ ۱ - عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه ای‌ و شغلی‌ و سهل‌ انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی‌ تخلف‌ محسوب‌ و متخلفین‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن‌ حسب‌ مورد به‌ مجازاتهای‌ زیر محکوم‌ می‌ گردند:

الف‌ - تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

ب‌ - اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

ج‌ - توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

د - محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.

ه- - محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در تمام‌ کشور.

و - محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از یک‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌ در تمام‌ کشور.

ز - محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور.

تبصره‌ ۲ - آئین‌ نامه‌ های‌ ذی‌ ربط‌ در این‌ باره‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌ و اجرا خواهد شد و در صورت‌ نیاز به‌ هرگونه‌ تغییر با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ قابل‌ تغییر و اجرا می‌ باشد."

 

 

چگونه در دادسرا و دادگاه ویژه جرایم پزشکی علیه پزشک معالج شکایت کنیم؟ 

وکیل جرایم پزشکی اگر از ابتدای پرونده تعیین شده باشد، خودش تنظیم شکواییه نموده و از کارتابل مربوط به وکیل، آن را ثبت میکند. ولیکن اگر پس از ثبت شکواییه و طرح دعوا نسبت به تعیین وکیل جرایم پزشکی یا وکیل کیفری اقدام نموده باشید، وکیل با اعلام وکالت در آن مرحله ورود می کند.

رویه عملی پرونده کیفری شکایت از پزشک به این صورت است: تنظیم متن شکواییه، ثبت آن، مراجعه به دادسرای ویژه جرائم پزشکی، مراجعه به پزشکی قانونی جهت تشکیل پرونده برای بررسی کمیسیون، مراجعه به شورای حل اختلاف، مراجعه به سازمان نظام پزشکی، تنظیم لایحه دفاعیه، حضور در جلسات رسیدگی و کمیسیون، مراجعه به دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و همراهی با موکل تا ختم دادرسی.

 

نشانی و شماره تماس دادسرای ویژه جرایم پزشکی 

در تهران، دادسراي ناحيه 19 ويژه جرايم پزشكي است و در نشانی زیر به ارائه خدمت می پردازد:

تهران، خیابان سیدخندان، خیابان دبستان، انتهای کوچه آریا محمودی

شماره تماس: 9_86011002 ،88468571 و 88468593

وکیل در دادسرا و دادگاه ویژه جرایم پزشکی 

در صورت بروز جرایم پزشکی یا قصور پزشک می توانید با وکیل جرایم پزشکی مشاوره ی لازم را انجام دهید و از حقوق خود آگاه شوید. وکیل حرفه ای جرایم پزشکی با توجه به گستردگی این دعاوی، باید ضمن تسلط کافی بر قوانین و همچنین آگاهی نسبی از امور پزشکی، پرونده را بررسی نماید. وکیل جرایم پزشکی با بررسی پرونده، مسئولیت پزشک را ارزیابی می کند و مشخص می نماید که بر اساس قوانین موجود، قابلیت طرح دعوی دارد یا خیر.


برای اجاره وثیقه برای دادسرا و دادگاه ویژه جرایم پزشکی چه اقدامی لازم است؟ 

در قانون وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول و غیر منقول قابلیت معرفی به عنوان وثیقه را دارند. اما در عمل سند ملکی متداول ترین وثیقه است. مؤسسه های معتبری در زمینه اجاره سند جهت وثیقه گذاری فعالیت دارند که در صورتی که خانواده متهم سند ملکی در اختیار نداشتند، می توانند از خدمات اجاره سند استفاده کنند. در واقع این مؤسسات واسطه می شوند تا کسانی که سند ملکی در اختیار دارند به خانواده متهم معرفی شده و در ازای دریافت مبلغی به عنوان اجاره سند، مشکل خانواده متهم را حل کنند. معمولاً یک قرار داد بین وثیقه گذار و بستگان متهم منعقد می شود و تضمین های مناسبی هم گرفته از خانواده متهم گرفته می شود. 


مراحل اجاره وثیقه برای دادسرا و دادگاه ویژه جرایم پزشکی چیست؟

برای اینکه متهم تا اتمام مراحل دادرسی، راهی زندان نشود باید وثیقه بگذارد. مراحل فرآیند وثیقه گذاری عبارت است از : 

•        در مرحله اول متهم باید صلاحیت تودیع وثیقه را داشته باشد و مجوز مربوطه را از دادگاه دریافت کند. در واقع باید برای او قرار تامین صادر شود. البته هر فردی می تواند برای متهم وثیقه بگذارد.

•        در مرحله دوم نوبت به معرفی وثیقه برای آزادی متهم می¬رسد. یا خود متهم یا شخص دیگری می تواند سند معرفی کند

•        سپس ارزش ملک معرفی شده با قیمتی که دادگاه برای آزادی متهم تعیین کرده مقایسه خواهد شد. این امر توسط کارشناس رسمی دادگستری و با هزینه فرد وثیقه گذار انجام می شود.

•        در صورت تایید ارزش ملک، سند مذکور به بازپرس پرونده تحویل داده می¬شود.

•        در مرحله بعد، پس از تایید بازپرس، قرار قبولی وثیقه صادر می گردد.

•        در نهایت بعد از تایید دادگاه قضایی، سند مربوطه تحویل اداره ثبت اسناد می¬شود.


 

Powered by Froala Editor

از اینجا دیدگاه تان را به اشتراک بگذارید


نظرات (0)دیدگاهتون رو راجع به این مطلب منتشر کنید

جهت شرکت در قرعه کشی لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید

نیاز به مشاوره با وکیل زبده دارم

فقط سوال دارم، مشاوره نمیخواهم