اثبات کلاهبرداری بدون مدرک

اثبات کلاهبرداری بدون مدرک

کلاهبرداری در اصطلاح عامیانه به معنی فریفتن و گول زدن شخص دیگر و بردن مال وی می باشد. کلاهبرداری در عصر حاضر جرمی است که متاسفانه ارتکاب آن روز به روز در حال افزایش بوده و هر روز به تعداد قربانیان آن اضافه می شود. با توجه به اینکه افراد شیاد و کلاهبردار به منظور سودجویی خود از شیوه واحدی استفاده نمی کنند و هر روز و هر ساعت از روش های جدید کلاهبرداری استفاده می شود، این جرم همیشه و به صورت مستمر قربانیان خاص خود را خواهد داشت. بستر جرم کلاهبرداری هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی می باشد و از روش واحدی تبعیت ننموده و هدف کلاهبردار صرفاً فریب دادن شخص قربانی به منظور دستیابی به مال وی می باشد. در این مقاله قصد داریم شما را با جرم کلاهبرداری و راههای اثبات آن آشنا کنیم و در خصوص اهمیت مشاوره حقوقی کلاهبرداری و جایگاه آن صحبت نماییم.

شکایت در مرجع کیفری نه فقط در جرم کلاهبرداری، بلکه در سایر جرایم نیازمند ادله اثبات دعوا می باشد. شما در جرم کلاهبرداری لازم است هرگونه سند و مدرکی که دال بر عملیات و مانور متقلبانه شخص بزهکار باشد به مرجع رسیدگی ارائه نمایید. مواردی همچون سند مجعول مورد استفاده بزهکار، آگهی های تبلیغاتی کلاهبردار در فضای مجازی و رسانه ها، شهادت شهودی که در عملیات متقلبانه حاضر بوده و حاضر به شهادت باشند، گزارش های محلی، فیش های واریزی شما به حساب کلاهبردار و ... همگی گوشه ای از ادله و اسناد مورد استفاده جهت پیشبرد شکایت کلاهبرداری هستند که به شما کمک خواهند کرد که به هدف خود در شکایت و پرونده خود برسید. اما گاهاً پیش می آید که شما مدرک قابل استنادی به منظور ارائه به مرجع قضایی ندارید. در این موارد چه باید کرد و چه راهی برای اثبات این جرم وجود دارد؟ تیم وکلای کارپردازان به عنوان یک بنیاد حقوقی فعال در زمینه های مختلف و متخصص در پرونده های کلاهبرداری و همچنین ارائه خدمت مشاور حقوقی کلاهبرداری پیشنهاد می کند به منظور بالا بردن اطلاعات حقوقی خود و پیشگیری از قربانی شدن در جرم کلاهبرداری تا انتهای این مطلب با ما باشید.


 

اثبات کلاهبرداری با اقرار متهم 

 

تعریفی مختصر و مفیدی که از جرم کلاهبرداری توسط اساتید و حقوقدانان در حقوق کیفری مطرح گردیده است عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر با مانور متقلبانه. توسل جستن به وسایل متقلبانه عبارت بسیار گسترده ای بوده و شامل مواردی همچون استناد جستن به مدارک مجعول، ادعای داشتن اموال و اختیارات واهی، امیدوار کردن به امور غیرواقعی، اختیار کردن اسم و عنوان مجعول و سایر راههای متقلبانه دیگر می شود. شایان ذکر است وسایل متقلبانه مذکور محدود به این موارد نبوده و تمامی راههای متقلبانه دیگر به هر شیوه و روشی را در بر می گیرد. آنچه که در خصوص این جرم اهمیت دارد این است که این وسایل و روش های متقلبانه می بایست موجب فریفتن شخص بزه دیده شده و این حیله و فریب منجر به در اختیار قراردادن مال و اموال او به شخص کلاهبردار شود. اگر شما قصد شکایت علیه شخصی را به اتهام کلاهبرداری دارید می بایست هریک از این شروط را احراز نموده و پس از آن اقدام به شکایت نمایید. چراکه فقدان هریک از این شروط ذکر شده در تعریف منجر به این می شود که پرونده شما به نتیجه دلخواه شما نرسد و با مشکل مواجه شود. اولین دلیلی که بر سایر ادله اثبات دعوا اولویت داشته و با وجود آن نیاز ما را به سایر دلایل می کاهد اقرار شخص متهم است. اقرار طبق تعریف قانونی عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است. اگر خود متهم اقرار به ارتکاب جرم کلاهبرداری کند و اظهار نماید که با هدف بردن مال دیگری متوسل به وسایل متقلبانه شده و مال بزه دیده را برده است و قاضی مقرون به صحت بودن اظهارات او  را تشخیص دهد به راحتی این جرم اثبات شده و چه بسا نیاز به ارائه ادله دیگر نخواهد بود. 

 

اثبات کلاهبرداری به واسطه علم قاضی 

 

یکی دیگر از ادله اثبات دعوا که در موارد نقص ادله به کمک شاکی آمده و در اثبات جرم به او یاری می رساند علم قاضی است. منظور از علم قاضی هر آن چیزی است که در ذهن قاضی قطعیت و یقین ایجاد می کند که شخصی مرتکب جرم شده است. اینکه علم قاضی با چه چیزی به دست می آید محدود به ادله خاصی نبوده و آنچه که اهمیت دارد حصول علم است. آن علمی برای قاضی می تواند مستند رأی قرار گیرد که اصطلاحاً «ظن متأخم به علم» باشد. بدین معنی که قاضی از روی شک و تردید نمی تواند به علم خود عمل کند و شخصی را مجرم تشخیص دهد. ظن متأخم به علم به معنای اعتقاد راسخ و نزدیک به یقین است که موجب اطمینان برای قاضی می شود. علم قاضی به روش های متعددی به دست می آید. نظرات کارشناسی، نظرات پزشکی قانونی، نتایج آزمایشگاهی، استعلام از مبادی ذیربط توسط مرجع قضایی، تحقیقات محلی و معاینات محلی و ... همه از جمله مواردی هستند که می توانند ذهن قاضی رسیدگی کننده به پرونده را روشن و وی را به علم یقینی برسانند. 

از جمله مواردی که در جرم کلاهبرداری می تواند منجر به علم قاضی شود استناد جستن به نظرات کارشناس جعل است. یکی از مصادیق مانورهای متقلبانه و توسط به وسایل متقلبانه استفاده از اسناد و مدارک جعلی است. اثبات جعلی بودن نیاز به نظریه کارشناس رسمی دارد. با تأیید جعلی بودن اسناد کلاهبردار، راه برای اثبات این جرم بازتر خواهد شد. دلیل دیگری که می تواند منجر به علم قاضی شود تحقیقات محلی است. فرض کنید شخصی با تشکیل شرکتی صوری و به اصطلاح رایج شرکتی کاغذی، از اهالی محله ای مبالغ کلانی را برای سرمایه گذاری دریافت می کند و با وعده پرداخت سود کلان به سرمایه گذاران، نظر آنها را جلب می نماید. پس از اینکه مبلغ هنگفتی توسط اعضای هیأت مدیره این شرکت دریافت می شود پا به فرار گذاشته و از کشور خارج می شوند. قاضی رسیدگی کننده به شکایت سرمایه گذاران با یک تحقیق از اهالی آن محله که عموماً توسط ضابطین دادگستری صورت می گیرد می تواند به اطلاعات مستندی برای اثبات جرم کلاهبرداری دست پیدا کند و آن را دلیلی بر محکومیت کیفری این افراد شیاد قرار دهد. البته علم قاضی محدود به این موارد نشده و هرآنچه که ذهن قاضی را در رسیدن به حقیقت روشن نماید می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. 

 

اثبات کلاهبرداری با شهادت

 

دلیل دیگری که می تواند در اثبات جرم کلاهبرداری توسط شاکی مورد استناد قرار گیرد شهادت شهود یا گواهی گواهان می باشد. طبق ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی شهادت عبارت از اِخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي است. ممکن است سوال پیش آید که برای اثبات کلاهبرداری به چند نفر شاهد نیاز است. طبق ماده 199 همین قانون، نصاب شهادت در تمامی جرایم دو شاهد مرد است مگر در جرایم جنسی که در این ماده برشمرده شده است. بنابراین در جرم کلاهبرداری حداقل نیاز به شهادت دو شاهد مرد وجود دارد. از طرفی هر مردی نمی تواند شهادت بدهد و برای ادای شهادت به شرایطی نیاز دارد که در قانون گفته شده است. این شرایط عبارتند از الف ـ بلوغ ب ـ عقل پ ـ ايمان ت ـ عدالت ث ـ طهارت مولد ج ـ ذي‌نفع نبودن در موضوع چ ـ نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها ح ـ عدم اشتغال به تكدي خ ـ ولگرد نبودن

 

بنابراین یکی دیگر از ادله اثبات دعوای کیفری که در جرم کلاهبرداری می تواند مورد استفاده شاکی قرار گیرد شهادت حداقل دو شاهد واجدالشرایط است که با وجود این دلیل و احراز صحت شهادت توسط قاضی، می توان حکم به محکومیت شخص کلاهبردار به رد مال و مجازات قانونی داد. 

 

تیم وکلای کارپردازان با قریب به 17 سال سابقه خدمات حقوقی و کسب رضایتمندی حداکثری، می تواند وکیل خوب و متعهد خود را برای اخذ وکالت در پرونده شما معرفی نماید. 


Powered by Froala Editor

از اینجا دیدگاه تان را به اشتراک بگذارید


نظرات (0)دیدگاهتون رو راجع به این مطلب منتشر کنید

جهت شرکت در قرعه کشی لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید

نیاز به مشاوره با وکیل زبده دارم

فقط سوال دارم، مشاوره نمیخواهم