مشاوره حقوقی طلاق عنوانی است که شما ممکن است  در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی و یا حتی در برخی از دفاتر و موسسات با آن برخورد داشته اید. مشاوره حقوقی طلاق خدمتی است که از سوی برخی از موسسات حقوقی، دفاتر وکلا و بعضاً در برخی از موسسات و مراکز مشاوره ای به افرادی که در زندگی خود دچار مشکلات خانوادگی شده اند ارائه می گردد. در این مقاله قصد داریم شما را به صورت کامل با موضوع مشاوره حقوقی طلاق آشنا کنیم و روش های استفاده از این خدمت که توسط تیم وکلای ما به صورت تخصصی ارائه می گردد به شما ارائه دهیم.


منظور از مشاوره حقوقی طلاق چیست؟


مشاوره حقوقی طلاق را اگر بخواهیم در معنای عام و کلی خود توضیح دهم علاوه بر اصل طلاق شامل تمامی امور فرعی آن همچون حقوق مالی زن (مهریه، نفقه، استرداد جهیزیه، اجرت المثل ایام زوجیت)، حضانت و نگهداری فرزندان و ملاقات با فرزند می شود، اما در معنای خاص و جزئی صرفاً اصل طلاق را در برگرفته و موارد فرعی مذکور در ذیل مشاوره حقوق خانواده قرار می گیرد. ما در این مطلب مشاوره حقوقی طلاق را به معنای دوم و صرفاً در معنای خاص خود در نظر می گیریم و در خصوص اصل طلاق توضیحاتی را ارائه می نماییم. قبل اینکه در خصوص مشاوره طلاق صحبت کنیم شما را با معنای طلاق در قانون آشنا می کنیم.


طلاق از منظر قانون به چه معناست ؟


طلاق کلمه ای عربی و در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن است و مطابق با ماده 1120 قانون مدنی به همراه فسخ عقد، به عنوان راههای انحلال عقد نکاح شناخته شده است. بنابراین طلاق همانطور که در فقه اسلامی نیز عنوان شده زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص می باشد. طلاق رایج ترین شیوه انحلال و پایان دادن به عقد نکاح می باشد که به نسبت فسخ نکاح که دارای شرایط خاص قانونی می باشد رواج بسیار بیشتری دارد. دو قانون اصلی که در خصوص موضوع طلاق مقرراتی را وضع کرده اند قانون مدنی و قانون حمایت خانواده هستند.

در عرف امروزی عبارتی تحت عنوان طلاق عاطفی نیز وجود دارد و در جایی به کار می رود که زن و شوهر به رغم اینکه در کنار یکدیگر زندگی می کنند هیچ گونه عشق و علاقه ای بین آنها حاکم نبوده و روابط زناشویی نیز با یکدیگر ندارند. این اصطلاح هرچند در عرف و یا مشاورین خانواده رواج دارد اما در قانون این موضوع به رسمیت شناخته نشده و منشأ قانونی ندارد. 


دلایل و علل طلاق  چیست؟


هرچند بررسی دلایل و علل طلاق و رواج یافتن آن در جامعه امروزی ما در حوصله این بحث نمی گنجد و نیازمند هزاران صفحه مقاله و کتاب می باشد، اما مواردی از قبیل تفاوت های مذهبی و فرهنگی، ازدواج زود هنگام، اعتیاد به مواد مخدر، مشکلات مالی و فقر، عدم آموزش همسرداری و روش برخورد با یکدیگر، برآورده نشدن خواسته ها از سوی یکدیگر، تفاوت زیاد سن بین زن و شوهر، خیانت یکی از طرفین و ارتباط با فردی غیر از همسر، ناسازگاری های جنسی، مشکلات و بیماری های جسمی و روحی را می توان مهم ترین دلایل و علل طلاق دانست که جامعه امروز با آن دست و پنجه نرم می کند و بخش زیادی از پرونده های طلاق در دادگاهها ناشی از این موارد می باشد.


اقسام طلاق

در قانون مدنی طلاق به دو قسم کلی تقسیم گردید است که عبارتند از:


الف) طلاق رجعی


ب) طلاق بائن


طلاق رجعی

طلاق رجعی طلاقی است که برای مرد در طول مدت عده حق رجوع وجود دارد. منظور از عده مدت زمانی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند. رجوع در طلاق هم به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد. بنابراین اگر مرد در طول مدت عده که سه طهر (پاکی) می باشد به همسر خود رجوع کند طلاق منتفی شده و همانند سابق زن و شوهر محسوب می گردند. 


طلاق بائن

در طلاق بائن برخلاف طلاق رجعی به محض وقوع طلاق بین زن و شوهر جدایی حاصل می گردد و برای مرد حق رجوع وجود ندارد. طلاق در موارد زیر بائن محسوب می گردد و حق رجوعی وجود ندارد:


1 - طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.


2 - طلاق یائسه


3 - طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.


4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.


منظور از طلاق خُلع چیست؟


مطابق با ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

بیشترین حکم طلاقی که در احکام دادگاهها به نفع زن صادر می گردد و شوهر محکوم به دادن طلاق می شود طلاق خلع می باشد. حُسن این طلاق این است که هرچند زن با بخشیدن مالی به شوهر که عموماً بخشی از مهریه خود می باشد طلاق می گیرد اما با این بخشش حق رجوع مرد را سلب می کند و مرد دیگر حق رجوع نخواهد داشت. 


منظور از طلاق مبارات چیست؟


طلاق مبارات طلاق دیگری است که بائن محسوب می شود و در قانون مدنی بدین گونه تعریف شده است: طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد. تفاوت طلاق مبارات با طلاق خلع این است که اولاً کراهت و عدم علاقه به یکدیگر هم در زن وجود دارد و هم در مرد و ثانیاً مالی که به مرد بخشیده می شود نباید از مهریه بالاتر باشد. 


طلاق توافقی


در طلاق توافقی زن و شوهر با یکدیگر توافق می نمایند که با روشن نمودن تکلیف حقوق مالی زن، وضعیت حضانت فرزندان و ... از یکدیگر جدا شوند. طلاق توافقی در قانون مدنی ذکر نگردیده است اما در مواد 25 تا 27 قانون حمایت خانواده از این نوع توافق صحبت شده و به رسمیت شناخته شده است. در طلاق توافقی دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند. 

لازم به ذکر است در این نوع طلاق همانند طلاقی که به درخواست شوهر می باشد گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد و حکم طلاق وجود ندارد. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.


رسیدگی به تقاضای طلاق در صلاحیت کدام دادگاه می باشد؟


مطابق با ماده 4 قانون حمایت خانواده طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن همگی در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد. این دادگاه مطابق با ماده 1 قانون مذکور در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی تشکیل می گردد که به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند و در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند. دادگاه خانواده به طور کلی صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را داراست:


۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن


۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح


۳ـ شروط ضمن عقد نکاح


۴ـ ازدواج مجدد


۵ ـ جهیزیه


۶ ـ مهریه


۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت


۸ ـ تمکین و نشوز


۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن


۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل


۱۱ـ نسب


۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن


۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان


۱۴ـ نفقه اقارب


۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر


۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست


۱۷ـ اهدای جنین


۱۸ـ تغییر جنسیت


مزایای استفاده از مشاوره حقوقی طلاق


وکیل خانواده یا مشاوره حقوقی طلاق به شما کمک می کند قبل از شروع هرگونه اقدام قضایی به منظور جدایی و طلاق، شما با حقوق و تکالیف قانونی خود آشنا شده و مسیر صحیحی را برای اقدام قضایی خود انتخاب نمایید. مشاوره طلاق شما را از انتخاب مسیر اشتباه برحذر داشته و موجب می شود که پس از طی مدت زمان طولانی روند دادگاهها زحمات و وقت شما به دلیل اشتباه در دادخواست یا روند قضایی خود بر باد نرود. به عنوان مثال خانمی که در دادخواست طلاقی که علیه شوهر خود مطرح و تقاضای صدور حکم طلاق می کند و در دادخواست خود حرف از طلاق رجعی می زند و تمامی مراحل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و نهایتاً پس از طی مراحل پر فراز و نشیب قضایی با جاری شدن صیغه طلاق در دفتر رسمی ازدواج از شوهر خود طلاق می گیرد، پس از اجرای صیغه طلاق مرد می تواند با یک عمل یا لفظی که دلالت بر رجوع می کند تمامی زحمات چندین ماهه و گاهاً چندساله زن را در طی روند قضایی نقش بر آب کند. بنابراین اگر زندگی شما به مرحله جدایی رسیده و خواستار طلاق می باشید پیشنهاد می کنیم قبل از هرگونه اقدامی با مشاورین حقوقی طلاق مشورت نموده و از راهکارهای آنان استفاده کنید.


مشاور حقوقی تلفنی طلاق 


شما در هر کجای ایران که باشید و امکان تماس تلفنی برای شما برقرار باشد می توانید از طریق شماره تلفن دفتر مرکزی تیم وکلای کارپردازان واقع در سعادت آباد تهران با بهترین وکلای متخصص در امر طلاق و حقوق خانواده تماس برقرار کرده و از راهکارها و رهنمودهای آنان در مسیر دادگاهی خود بهره مند شده و حتی در صورت نیاز با اعطای وکالت در سریع ترین زمان ممکن به هدف خود نزدیک شوید. 


مشاور حقوقی آنلاین طلاق


راه ارتباطی دیگری که تیم وکلای کاپردازان برای متقاضیان فراهم نموده است مشاوره حقوقی به صورت آنلاین در خصوص طلاق می باشد. این امکان برای شما فراهم است که در صورت دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در بستر ایتا، واتساپ، اینستاگرام و همچنین سایت تیم وکلای کارپردازان با مطرح نمودن سوالات خود به صورت مکتوب از مشاوره حقوقی آنلاین طلاق توسط وکلا و کارشناسان حقوقی استفاده و از مشورت آنان برخوردار شوید. 

Powered by Froala Editor

از اینجا دیدگاه تان را به اشتراک بگذارید


نظرات (0)دیدگاهتون رو راجع به این مطلب منتشر کنید

جهت شرکت در قرعه کشی لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید

نیاز به مشاوره با وکیل زبده دارم

فقط سوال دارم، مشاوره نمیخواهم