طلاق از طرف مرد در دوران عقد


آنچه که در عرف به «دوران عقد» شناخته می شود مدت زمانی است که زوجین با جاری شدن صیغه عقد دائم محرم یکدیگر شده و به قید زوجیت یکدیگر در می آیند، اما مراسم جشن عروسی نگرفته و وارد زندگی مشترک نشده اند. اما قانون بین دوران عقد و پس از عقد تفاوت خاصی قائل نشده و اعلام داشته به محض جاری شدن صیغه عقد بین زوجین حقوق و تکالیف هریک نسبت به دیگری برقرار شده و الزامات قانونی بر آنها حکمفرما خواهد شد. بنابراین عبارت «در دوران عقد» مذکور در عنوان، دلالت بر زمانی دارد که صیغه عقد دائم بین زوجین به صورت صحیح جاری شده و سند رسمی ازدواج نیز برای آنان تنظیم شده باشد و صرفاً به دوران عقد عرفی اطلاق نمی شود.

برای راهنمایی بیشتر درباره طلاق از طرف مرد میتوانید به وکیل خانواده تیم وکلا مراجعه کرده و از خدمات آنلاین این مجموعه بهره مند شوید.


در بسیاری از عقود معین مذکور در قانون ممکن است بنا بر توافق اطراف عقد، برای یک یا هر دو طرف عقد حق فسخ پیش بینی شود، اما عقد ازدواج جزو عقودی است که امکان پیش بینی شرط خیار یا حق فسخ در آن وجود ندارد و هیچ یک از زوجین نمی تواند به استناد خیار شرط پیش بینی شده برای خود، عقد را به صورت یک طرفه فسخ نماید. لازم به ذکر است در نظر گرفتن حق فسخ با موارد فسخ پیش بینی شده در قانون که عموماً مرتبط با بیماری هایی است که منجر به ایجاد حق فسخ می شود متفاوت است و فسخ عقد ازدواج مستند به برخی بیماری ها و یا تدلیس در ازدواج سوای از این موضوع می باشد. آنچه که در قانون در عقد ازدواج به عنوان حقی برای مرد در نظر گرفته شده حق طلاق است که مرد میتواند به استناد این حق به صورت یک طرفه به رابطه زوجیت پایان داده و همسر خود را مطلقه نماید. مستند به ماده 1133 قانون مدنی مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه‌ تقاضای طلاق همسرش را بنماید. مرد برای این اقدام نیاز به دلیل موجهی نداشته و بدون هیچ گونه دلیل و عذر موجهی می تواند به صورت یک طرفه و در قالب ایقاع همسر خود را مطلقه نماید. بدیهی است این اقدام مرد نافی حقوق مالی زن نبوده و لازم است قبل از طلاق حقوق مالی زن منجمله مهریه و نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زوجیت را پرداخت یا با رضایت خانم تکلیف پرداخت آنها را مشخص نماید.


طلاق مختص ازدواج دائم بوده و در عقد موقت اصطلاحی تحت عنوان طلاق وجود ندارد.  طلاق چه در دوران عقد باشد و چه پس از عقد، بسته به اینکه از سوی چه شخصی مطرح شود ممکن است دارای آثار و شرایط متفاوتی باشد. اگر طلاق به درخواست خانم باشد پس از احراز شرایط عسر و حرج یا شروط 12 گانه مندرج در سند رسمی ازدواج توسط دادگاه به صدور حکم طلاق منتهی خواهد شد. اما اگر درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد مطرح شود یا طلاق به درخواست زوجین یا اصطلاحا توافقی باشد آنچه که توسط دادگاه خانواده به عنوان تصمیم قضایی صادر می گردد گواهی عدم امکان سازش خواهد بود. مطابق با ماده 26 قانون حمایت خانواده «در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.» آنچه که دارای اهمیت است اینکه حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش دارای مدت اعتبار بوده و به ترتیب دارای اعتبار شش ماه و سه ماه می باشد. 

مدارک لازم برای ثبت درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد


درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد نیازمند این است که مرد در دادگاه خانواده دادخواست طلاق مطرح نماید. ثبت دادخواست طلاق در حال حاضر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. مرد با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی می تواند دادخواست طلاق را در دادگاه خانواده صالح مطرح کند و از آن مرجع درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید. پس از طی روند قضایی توسط دادگاه، گواهی عدم امکان سازش صادر می شود که این گواهی لازم است به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود تا توسط آن دفتر صیغه طلاق جاری و طلاق نامه ای تنظیم شود. 


مرد برای طرح دادخواست طلاق نیازمند به مدارک زیر می باشد:


1-    سند رسمی ازدواج یا همان عقدنامه


2-    مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)


آنچه که در اینجا لازم است تأکید گردد این است که مطابق با ماده 29 قانون حمایت خانواده «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.


رای دادگاه طلاق از طرف مرد چقدر طول میکشد؟


روند رسیدگی در پرونده طلاق به درخواست مرد بدین صورت است که پس از شروع به رسیدگی در دادگاه خانواده، مستند به ماده 27  قانون حمایت خانواده دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. اینکه داور واجد چه شرایطی باشد در ماده 28 قانون حمایت خانواده پیش بینی شده است که اعلام داشته داور یک نفر از اقارب متأهل زوج و زوجه است که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد. همچنین در تبصره این ماده آمده است «محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.» این داوران تمامی تلاش خود را می نمایند که بین زوجین صلح و سازش ایجاد گردد و گزارش کار خود را به منظور تصمیم گیری به دادگاه منعکس می نمایند. چنانچه داوران موفق به مصالحه نشوند دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. لازم به ذکر است طی روند دادگاه خانواده تا زمان صدور گواهی عدم امکان سازش بسته به شهرستان محل رسیدگی کننده و اعتراض یا عدم اعتراض زوجین به تصمیم دادگاه عموماً بین چهار ماه تا یک سال زمان می برد. 

Powered by Froala Editor

از اینجا دیدگاه تان را به اشتراک بگذارید


نظرات (0)دیدگاهتون رو راجع به این مطلب منتشر کنید

جهت شرکت در قرعه کشی لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید

نیاز به مشاوره با وکیل زبده دارم

فقط سوال دارم، مشاوره نمیخواهم