رای باز به رأی ای می‌گویند که بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی و مقام محترم قضایی صادر کننده حکم ها، زندانی در دوران سپری کردن محکومیت کیفری و جزایی و ... خود می‌تواند در شهرک های صنعتی سازمان مرتع ها و جنگل ها و واحد های تولیدی در حوضه های مختلف فعالیت کند و با قوانین تعیین شده از سوی مقام قضایی ورود و خروج او از محل کار به صورت دقیق و شفاف بررسی می‌شود.


سازمان زندان ها یعنی چه؟


سازمان زندان ها، سازمانی بوده که با هدف نظارت بر کل زندان های ایران و بهبود اوضاع زندان ها و زندانیان مستقر در آن ها، ایجاد شده و از جمله وظایف آن، فراهم آوردن و ایجاد کردن امکانات و تسهیلاتی می‌باشد که برای اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفه آموزی آن ها، ضروری و لازم است. این سازمان به طور مستمر، اخبار مربوط به امور زندان ها را در سایت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بروزرسانی می‌کند.

با توجه به نقش مهمی که زندان ها، در زندگی مجرم هایی که برای تنبیه و مجازات به آن ها فرستاده میشوند دارند، دولت ضروری دیده است که سازمانی را برای نظارت بر امور زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور راه اندازی کند تا بر زندان های ایران، نظارت کرده و شرایطی را جهت بهبودی وضعیت زندان ها و زندانیان و خانواده های آن ها، فراهم آورد و در زندان ها، فضایی برای اصلاح و تربیت و شخصیت مجرمین جرم چه اعم از سنگین و چه جرم های سبک و مختلف ایجاد نماید.


انواع زندان ها کدام است؟


کدام دسته از مجرم ها در زندان  نگه داری می‌شوند؟

_ زندان ها براساس ماده 5 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به 3 دسته تقسیم می‌شوند که بر اساس ماده 8 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها کلیه محکومان با توجه به نوع جرم و میزان جرم محکومیت، شخصیت، پیشینه کیفری، رفتار و اخلاق بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی در انواع زندان ها نگهداری و حفاظت می‌شوند.

اما امکان دارد که مقام قضایی صادر کننده حکم خود ، در رأی صادره محل خاص و معینی را برای نگهداری محکومان تعیین کند.

انواع زندان ها به این تقسیم بندی اند:


1 زندان بسته


2زندان نیمه باز


3 زندان باز


4 مجتمع های حرفه آموزی و کاردرمانی «اردوگاه»


زندان بسته


 به طور کلی زندان های بسته برای زندانیان جرم های  عمدی با حبس های بیش از دوسال است.


کمتر از یک دهم دوران محکومیت خود را سپری کرده اند، این نوع از زندان ها محصور «محاصره شده» است، که به واسطه برجک های دیده بانی در پوشش های داخلی و خارجی دارای حفاظت و مراقبت کامل می باشد.


معمولا افرادی که در این نوع زندان ها دوران محکومیت خود را سپری می‌کند افراد شرور و خطرناک هستند که حضور آنها در برنامه های گروه های خطرناک بوده و ایجاد شرایط مساعد برای آنها نامناسب است.


زندانیان در این نوع زندان شب ها در خوابگاه های اختصاصی تقسیم بندی شده و روزها در کارگاه های داخل زندان به کار گرفته می‌شوند و یا از برنامه های آموزشی، فنی حرفه ای و تفریحی استفاده می‌کنند تا به وضعیت مطلوبی برسند.


زندان نیمه باز


 زندان نیمه باز برای محکومان زیر است:


1- محکومینی که مرتکب جرایم غیر عمدی هستند.


2- محکومین به جزای نقدی که به علت عدم توانایی پرداخت جزای نقدی تحمل کیفری حق می‌کنند.


3- محکومین به جرایم مالی.


4- محکومین به حبس در جرایم عمدی که محکوم به حبس تعزیری تا 2 سال بودند.


5- محکومینی که به حبس 2 تا 15 سال محکوم شدند به شرطی که یک دهم از مدت محکومیت خود را در زندان بسته گذرانده باشند.


6- محکومین بیش از 15 سال حبس و حبس ابد به شرط اینکه 2 سال از مدت محکومیت خود را در زندان بسته گذرانده باشند.


این نوع زندان نیز محصور بوده و دارای پوشش خارجی و محافظت شده می باشد که در آن زندانیان میتواند فعالیت حرفه ای و شغل هایی به کار داشته باشند و از طریق کارگاه هایی که تحت پوشش سازمان زندان ها هستند به یادگیری حرفه ای و درآمدزایی بپردازند. 


به این صورت که زندانیان به طور گروهی و با تعدادی مأمور بدون اسلحه مراقب به کار اعزام می‌شوند و پس از اتمام کار به آسایشگاه های خود برمیگردند.


زندان باز


 در این نوع زندان، زندانی دوران محکومیت خود را با اشتغال به کار یا خدمت بدون مأمور مراقب، سپری کرده و برای خود کسب درآمد می‌کند. زندانی حق خروج از این زندان را نداشته و بعد از اتمام کار برای استراحت به نزدیکترین آسایشگاه تعیین شده برمیگردد.


زندان باز نسبت به سایر زندان ها ، زندانی بدون حفاظت و مراقبت محسوب می‌شود.در پایین مقاله به تقسیم بندی زندانیان می پردازیم که در این زندان قرار دارند:


1- محکومین جرایم غیر عمدی.


2- محکومین به جزای نقدی که به علت عدم بضائت مالی و نا توانایی پرداخت جزای نقدی تحمل کیفری حبس می‌کنند.


3-محکومین جرایم مالی.


4- محکومین به حبس در جرایم عمدی و اشتغال شرایط های خاص که مدت اولیه ی دوران محکومیت خود را در زندان های بسته یا نیمه باز سپری کرده اند.


زندان به چه محلی گفته میشود؟


_تعریف زندان: زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقام قضایی صلاحیت دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور تحمل کیفر، با هدف بازپروری، بازدارندگی، حرفه آموزی، و بازسازگاری نگهداری می‌شوند.

و به زبان دیگر زندان یا ندامتگاه مکانی است که اشخاص از نظر جسمی ،محدودیت و توقیف و  معمولا از آزادی های شخصی محروم می‌شوند.

زندان ها به طور قراردادی، سازمان هایی هستند که بخشی از نظام دادگستری یک کشور محسوب می شوند و به منظور اجرای کیفر حبس، به عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است، به دلیل ارتکاب جرم به کار می‌روند.

بازداشتگاه محلی است که برای بازداشت افراد محکوم استفاده می‌شود. در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بازداشتگاه محل نگهداری متهم هایی است که با قرار کتبی مقام های صلاحیت دار قضایی به زندان معرفی می‌شوند.


چه افرادی در بازداشتگاه نگهداری می‌شوند؟


افرادی که محکوم به مجازات ها میشوند و با توجه به نوع جرم و مدت محکومیت خود و سابقه کیفری مجرم و همچنین شخصیت او با نظر شورای طبقه بندی و تایید قاضی اجرای حکم در یکی از انواع زندان ها فرستاده میشوند و دوره محکومیت خود را میگذرانند و در آن محل نگهداری و حفاظت میشوند.

زمانی که برای افراد مجازات هابی تعیین میگردد بر طبق اصل های قانونی اجرایی میشود. در خصوص مجازات حبس، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری نحوه اجرای مجازات حبس را بیان کرده است. افرادی که محکوم به مجازات میشوند با توجه به نوع جرم و مدت محکومیت و سابقه خود و شخصیت خود و با نظر شورای طبقه بندی و تایید قاضی اجرای حکم در یکی از زندان ها فرستاده و نگهداری می‌شود. اما در طول مدت حبس محکومان دارای حق و حقوقی نیز هستند و شرایط نگهداری آنان در قانون بیان شده است.

Powered by Froala Editor

از اینجا دیدگاه تان را به اشتراک بگذارید


نظرات (1)دیدگاهتون رو راجع به این مطلب منتشر کنید

جهت شرکت در قرعه کشی لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید

نیاز به مشاوره با وکیل زبده دارم

فقط سوال دارم، مشاوره نمیخواهم