وکالت چیست؟

وکالت از کلمات و اصطلاحاتی است که در میان مردم بسیار رایج بوده و در محاوره ها از آن زیاد استفاده می شود، مواردی همچون اعطای وکالت کاری به شخص دیگر برای انجام امور اداری و مراجعه به ادارات و سازمان ها، فروش وکالتی خودرو و ملک، وکیل شدن عاقد برای اجرای صیغه عقد ازدواج و ... از رایج ترین اموراتی است که عرف جامعه از وکالت استفاده می کند و با تعیین شخصی به عنوان وکیل و انعقاد عقد وکالت امورات خود را انجام می دهند. آنچه که اهمیت دارد این است که شاید تعداد زیادی از افراد جامعه از معنای دقیق کلمه وکالت اطلاع کافی نداشته باشند و صرفاً معنای وکالت محضری را از آن در ذهن خود تداعی کنند. قانون مدنی وکالت را اینگونه تعریف نموده است «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند» بنابراین طبق تعریف قانونی اولا وکالت عقد است، بدین معنی که نیازمند اراده دو جانبه و ایجاب و قبول بوده و یک طرف عقد موکل و طرف دیگر وکیل است. ثانیاً وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. ثالثاً وکالت باید در انجام امری داده شود که خود موکل قادر به انجام آن باشد.

انواع وکالت

وکالت نامه دارای انواع و اقسام مختلفی است که هریک دارای شرایط و مقررات خاص خود می باشد.

وکالت رسمی و عادی

اولین تقسیمی که از وکالت می توان داشت عبارت است از وکالت رسمی و وکالت عادی. تفاوت این دو وکالت در مرجع تنظیم وکالت است که در اولین دفتر اسناد رسمی می باشد و دومی توسط خود وکیل و موکل تنظیم می شود. شایان ذکر است وکالت عادی در عموم سازمانها و ادارات قابل پذیرش نبوده و چنانچه وکیلی بخواهد به این مراکز برای انجام امری مراجعه نماید حتماً لازم است وکالتنامه رسمی با خود به همراه داشته باشد.

وکالت مدنی و وکالت دادگستری

تقسیم دیگری که در وکالت وجود دارد وکالت مدنی و وکالت دادگستری است. وکالت مدنی همان وکالت است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد، اما وکالت دادگستری شخص وکیل از کارآموزان یا وکلای پایه یک دادگستری می باشد که دارای پروانه وکالت از کانون وکلا با مرکز وکلای قوه قضاییه است. آنچه در اینجا لازم است تأکید گردد این است که وکالت مدنی در مراجع قضایی قابل قبول نبوده و اگر موکل بخواهد وکیلی را از سوی خود به مرجع قضایی معرفی نماید وکیل وی می بایست حتماً دارای پروانه وکالت دادگستری باشد و دارای وکالتنامه مخصوص که در حال حاضر به صورت الکترونیکی تنظیم می شود باشد.

وکالت بلاعزل

نوع دیگر وکالت را می توان وکالت قابل عزل و غیرقابل عزل معرفی نمود. عقد وکالت اصولاً هم از طرف موکل و هم از طرف وکیل قابل فسخ می باشد. یعنی موکل هر موقع بخواهد می تواند بدون نیاز به رضایت وکیل او را از ادامه کار منع کند و وی را عزل نماید. اما گاهاً بنا به دلایلی موکل این حق عزل را از خود ساقط می کند و دیگر حق عزل وکیل را نخواهد داشت. وکالت بلاعزل عموماً در جایی کاربرد دارد که پس از انعقاد عقدی همچون بیع اعطا می شود. به عنوان مثال شخصی پس از تنظیم مبایعه نامه، وکالت تعویض پلاک خودروی خود را به صورت بلاعزل به خریدار می دهد تا خریدار در مقام وکیل بتواند پلاک سابق خودرو را فک و پلاک خود را بر روی آن نصب نماید. برای اینکه فروشنده در این موقعیت با حق عزل خود نتواند مشکلی را برای خریدار ایجاد نماید این وکالت به صورت بلاعزل تنظیم می گردد.

وکالت کاری

یکی دیگر از وکالت های کاربردی در جامعه، وکالت کاری می باشد که اکثراً به صورت تام الاختیار می باشد. این نوع وکالت که در دفاتر اسناد رسمی دارای فرمتی ثابت و یک شکل می باشد برای جایی کاربرد دارد که شخص موکل به دلایلی همچون دوری راه، ناتوانی، بیماری جسمی، کهولت سن و ... قادر به مراجعه به ادارات، سازمانها، وزارتخانه و ... نمی باشد و به همین دلیل انجام کار و امورات خود را به شخص دیگری (مثلاً فرزند خود) می سپارد تا از طرف وی این اقدامات و مراجعات انجام شود. هرچند وکیل در این نوع وکالت تام الاختیار است اما وکیل طبق قانون می بایست در تمامی امورات مصلحت موکل را رعایت نماید و اگر اقدامی خلاف مصلحت انجام شود این اقدام نافذ نخواهد بود و توسط موکل قابل رد کردن است. تصرف عدوانی چیستکه شخص موکل به دلایلی همچون دوری راه، ناتوانی، بیماری جسمی، کهولت سن و ... قادر به مراجعه به ادارات، سازمانها، وزارتخانه و ... نمی باشد و به همین دلیل انجام کار و امورات خود را به شخص دیگری (مثلاً فرزند خود) می سپارد تا از طرف وی این اقدامات و مراجعات انجام شود. هرچند وکیل در این نوع وکالت تام الاختیار است اما وکیل طبق قانون می بایست در تمامی امورات مصلحت موکل را رعایت نماید و اگر اقدامی خلاف مصلحت انجام شود این اقدام نافذ نخواهد بود و توسط موکل قابل رد کردن است.


وکالت هایی که بیشتر در جامعه کاربرد دارند همان مواردی بود که خدمت شما عزیزان ارائه شد. در حقوق وکالت های دیگری هم تحت عنوان وکالت عام و مطلق، وکالت مطلق و مقید هم وجود ندارند که به دلیل اینکه کمتر کاربردی هستند در مباحث دیگر به آنها خواهیم پرداخت.      

متن انواع وکالت نامه

متن انواع وکالت نامه بر حسب کارکرد و نوع آن با یکدیگر متفاوت می باشد. در اکثر وکالتنامه ها موضوع وکالت کاملا مشخص و محصور در یک یا چند مورد می باشد. به عنوان مثال وکالت در تعویض پلاک صرفاً مراجعه به مراکز تعویض پلاک و فک و تعویض پلاک می باشد که دارای حدود اختیارات مشخص است. اما در وکالت نامه های کاری متن وکالت نامه و حدود اختیارات آن گسترده تر بوده و موارد زیادی را در بر می گیرد. به منظور آشنایی شما با وکالت نامه کاری یک نمونه حدود اختیارات وکیل را به شما ارائه می دهیم.

«مراجعه به کلیه وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها، شرکتها، نهادها، شوراها اعم از دولتي، وابسته به دولت، غیر دولتی،  شهرداری ها ، دادگاه هاى عمومى و انقلاب، اجراى احکام و سایر مراجع ذیربط به منظور انجام کلیه امور اداری موکل شامل: تادیه هزینه های قانونی، پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه، حقوق ثبتي، بدهي آب، برق ، گاز و تلفن و تسویه حساب با قسمت هاى مربوطه و نیز مراجعه به بانک ها، موسسات مالی و اعتباری مجاز جهت درخواست و اخذ هر نوع وام برای موکل تحت هر عنوان قانونى و در صورت نیاز به وثیقه نهادن اموال غیرمنقول موکل در قبال اخذ وام.

همچنین تقاضای صدور اجرائیه علیه کلیه بدهکاران اعم از اینکه مربوط به اسناد رسمی باشد یا چک های بانکی و نیز اقدام جهت وصول وجوهی که در صندوق دادگستري و مراجع قضائى یا ادارات ثبت به نام موکل تودیع گردیده و همچنین اخذ مفاصا حساب ها و گواهی ها و مجوزها از مراجع یاد شده و درخواست و دریافت اسناد مالکیت به نام موکل و درصورت مفقود شدن یا عدم دسترسى به آن، درخواست و اخذ المثني سند و انجام کلیه مواردى که براى انجام امور مربوط به آن لازم باشد.»

بهترین وکالت نامه

اگر بخواهیم بهترین وکالت نامه را معرفی نماییم باید گفت وکالت نامه ای برای وکیل بهتر است که حدود اختیارات آن بیشتر باشد. در وکالت نامه مدنی که قریب به اتفاق آنها در دفتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم می شود  هرچه بر اختیارات آن افزوده شود به نفع وکیل خواهد بود و می تواند در انجام امورات موکل بیشتر و بهتر تصمیم گیری نماید و آنها را اعمال نماید. البته مشروط به رعایت مصلحت موکل. اما بر خلاف وکالت مدنی که هرچه بر حدود اختیارات آن افزوده می شود به نفع وکیل خواهد بود، در وکالت نامه دادگستری هرچه بر حدود اختیارات وکیل اضافه شود مسئولیت وی سنگین تر و بیشتر خواهد بود. بنابراین افزودن حدود اختیارات و حدود وکالت در وکالت نامه دادگستری چندان به نفع وکیل نخواهد بود و مسئولیت وی را سنگین تر می نماید. بنابراین اگر بخواهیم بهترین وکالت نامه را معرفی نماییم بر حسب نوع وکالت نامه متفاوت خواهد بود و در تعیین بهترین وکالت نامه نوع آن اثرگذار خواهد بود.

بهترین دفتر وکالت در تهران

بهترین دفتر وکالت در تهران دفتر وکالتی است که خدمات ارزنده حقوقی، ارزان و سهل الوصول به متقاضیان ارائه دهد. بهترین دفتر وکالت در تهران دفتری است که در کنار خدمات مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین را به افراد نیازمند به مشاوره ارائه دهد و روش های ارتباطی را محدود به رابطه حضوری نکرده و بتواند در کل کشور خدمات حقوقی ارائه دهد. همچنین اعتبار دفتر وکالت در تهران برگرفته  از دانش و تجربه وکلای آن خواهد بود و هرچه بر دانش و تجربه و تبحر آنان افزوده شود، بر جایگاه آن دفتر وکالت تاثیر خواهد داشت. اگر شما به دنبال بهترین دفتر وکالت در تهران هستید ما تیم وکلای کارپردازان را به شما معرفی می نماییم. تیم وکلای کارپردازان با سابقه بالا رسالت خود را در ارائه خدمات حقوقی مفید، ارزان و سهل الوصول قرار داده و همواره سعی بر این داشته که بهترین خدمت را به مراجعین ارائه نماید و مفتخر است که بیشترین میزان رضایت را کسب نموده است. 

از اینجا دیدگاه تان را به اشتراک بگذارید


نظرات (1)دیدگاهتون رو راجع به این مطلب منتشر کنید

جهت شرکت در قرعه کشی لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید

نیاز به مشاوره با وکیل زبده دارم

فقط سوال دارم، مشاوره نمیخواهم