ضامت به معنای تعهد و عهد و وفا بودن است. در فقه اسلامی، ضانت به معنای تعهد شخصی به اجرای یک وظیفه مالی است که به او محول شده است. به عنوان مثال، ضانت مالیاتی به معنای پرداخت مالیات درست و به موقع توسط شخصی است که درآمد دارد. همچنین، ضانت از نظر شرعی به عنوان یک اصل اخلاقی و اجتماعی مورد تأکید قرار دارد.


 ضمانت به معنای تعهد شخصی به اجرای یک تعهد قانونی است. در فقه اسلامی، ضمانت به عنوان یک اصل اساسی در حقوق مدنی و تجاری تأکید شده است. به عنوان مثال، ضمانت بانکی به معنای تعهد بانک به پرداخت مبلغ وام به موقع و بازپرداخت آن توسط وام‌گیرنده است.


برای کسب اطلاعات درباره اجرای یک تعهد قانونی بهتراست به وکیل آنلاین مراجعه کنید.میتوانید به صورت آنلاین با تیم وکلا مشاوره رایگان بگیرید.


ضمانت در حقوق مدنی دارای انواع مختلفی است، از جمله ضمانت نقدی، ضمانت بانکی، ضمانت نامه، ضمانت معاملاتی و ضمانت تضمینی. هر یک از این انواع ضمانت دارای شرایط خاصی است که باید رعایت شود.


 ضمانت نقدی به معنای وجود پول نقد به عنوان تضمین برای یک تعهد قانونی است. ضمانت بانکی به معنای تعهد بانک به پرداخت مبلغ وام به موقع و بازپرداخت آن توسط وام‌گیرنده است. ضمانت نامه به معنای تعهد شخصی به اجرای یک تعهد قانونی است که در قالب یک نامه صادر می‌شود. ضمانت معاملاتی به معنای تعهد شخصی به اجرای یک تعهد قانونی در قالب یک معامله است. ضمانت تضمینی به معنای تعهد شخصی به پرداخت مبلغ تضمینی به صورت نقدی یا غیرنقدی است.


ضمانت در حقوق مدنی و تجاری بسیار مهم است و باید به دقت رعایت شود. هرگونه نقض ضمانت ممکن است منجر به پرداخت جریمه و خسارت شود. بنابراین، افراد باید در انتخاب نوع ضمانت مناسب برای تعهدات خود دقت کافی را داشته باشند.


انواع ضمانت


1. ضمانت نامه بانکی: در این نوع ضمانت، بانک به عنوان ضامن برای پرداخت بدهی بدهکار می‌شود. بانک از بدهکار درخواست تضمین مالی می‌کند و در صورتی که بدهکار بدهی خود را تسویه نکند، بانک به عنوان ضامن پرداخت بدهی می‌کند. این نوع ضمانت معمولاً برای تضمین پرداخت هزینه‌های قراردادهای تجاری و ساخت و ساز استفاده می‌شود.


2. ضمانت نامه صادراتی: این نوع ضمانت به منظور تضمین پرداخت هزینه‌های صادراتی استفاده می‌شود. در این حالت، بانک به عنوان ضامن در قبال پرداخت هزینه‌های  صادراتی 


برای صادرکننده محصولات خود قرار می‌گیرد. این نوع ضمانت معمولاً برای تضمین پرداخت هزینه‌های حمل و نقل، بیمه و مالیات در صادرات استفاده می‌شود.


 3. ضمانت نامه تضمینی: در این نوع ضمانت، ضامن به عنوان تضمین کننده پرداخت بدهی بدهکار می‌شود. در صورتی که بدهکار بدهی خود را تسویه نکند، ضامن به عنوان تضمین کننده پرداخت بدهی می‌شود. این نوع ضمانت معمولاً برای تضمین پرداخت هزینه‌های قراردادهای تجاری و ساخت و ساز استفاده می‌شود.


 4. ضمانت نامه قرض الحسنه: در این نوع ضمانت، ضامن به عنوان پشتوانه مالی برای بدهکار قرض الحسنه می‌دهد. در صورتی که بدهکار بدهی خود را تسویه نکند، ضامن به عنوان پشتوانه مالی برای پرداخت قرض الحسنه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع ضمانت معمولاً برای افرادی است که نمی‌توانند به دلیل نبود تضمین مالی، قرض الحسنه دریافت کنند.


5. ضمانت نامه تعهدی: در این نوع ضمانت، ضامن به عنوان تضمین کننده اجرای تعهدات بدهکار در قبال شخص حقوقی یا فردی می‌شود. این نوع ضمانت برای تضمین اجرای تعهدات مانند پرداخت وجه، اجرای قرارداد و... استفاده می‌شود. این نوع ضمانت معمولاً برای شرکت‌ها و سازمان‌ها استفاده می‌شود.


در قانون ، ماده هایی در خصوص ضمانت وجود دارد که به شرح زیر است:


 - ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی: بر اساس این ماده، ضمانت می‌تواند به صورت نقدی، تضمینی، بانکی، نامه یا معاملاتی ارائه شود. همچنین، در صورت نقض ضمانت، فرد متعهد به پرداخت خسارت است.


- ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی: بر اساس این ماده، ضمانت باید در قالب نامه یا سایر اسناد رسمی ارائه شود و شرایط آن باید به صورت کامل در آن ذکر شود.


- ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی: بر اساس این ماده، در صورت عدم رعایت شرایط ضمانت، فرد متعهد به پرداخت خسارت است.


- ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی: بر اساس این ماده، در صورت نقض ضمانت بانکی، بانک متعهد به پرداخت خسارت است.


- ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی: بر اساس این ماده، در صورت نقض ضمانت تضمینی، فرد متعهد به پرداخت خسارت است.


- ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی: بر اساس این ماده، در صورت نقض ضمانت معاملاتی، فرد متعهد به پرداخت خسارت است.


- ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی: بر اساس این ماده، در صورت نقض ضمانت نامه، فرد متعهد به پرداخت خسارت است.


 بنابراین، در قانون ایران، ضمانت به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق مدنی و تجاری تأکید شده و شرایط آن به دقت تعیین شده است.


آیا مالدار بودن شرط ضمانت است؟


 خیر، مالدار بودن شرط ضمانت نیست. در قانون ایران، شرایط ضمانت بر اساس نوع ضمانت و موضوع قرارداد تعیین می‌شود و مالدار بودن فرد متعهد به ارائه ضمانت، شرط لازمی نیست. برای مثال، ضمانت نامه یا ضمانت بانکی می‌تواند توسط فردی با درآمد کم نیز ارائه شود، اما شرایط آن باید به صورت کامل در نامه یا سایر اسناد رسمی ذکر شود.


اگر وام گیرنده یا بدهکار فوت کند ،مسئولیت پرداخت باکیست؟


در این مورد، مسئولیت پرداخت بستگان فوت کرده است. در صورتی که وام یا بدهی به صورت شخصی باشد، بستگان فوت کرده مسئول پرداخت آن می‌شوند. اما در صورتی که وام یا بدهی به صورت حقوقی باشد، مسئولیت پرداخت به جایگزین فوت کرده می‌شود. به عبارت دیگر، شرکت یا سازمان مربوطه مسئول پرداخت بدهی خواهد بود. البته، در هر دو حالت، میراث فوت کرده ممکن است برای پرداخت بدهی استفاده شود.


در صورتی که وام گیرنده یا بدهکار فوت کند، ضامن مسئول پرداخت قرار می‌گیرد. یعنی ضامن می‌تواند در مجموعه موارد آن به بانک و یا صاحب اقتصاد دیگری که وام را صادر کرده پرداخت کند. سرمایه گذاران ضامن كارت گرفتن كه با كردیت آگهی می‌شود.


 اگر ضامن فوت کند،مسئولیت پرداخت با کیست؟


در صورت فوت ضامن، مسئولیت پرداخت بدهی به جایگزین ضامن واگذار می‌شود. اگر جایگزین ضامن نیز وجود نداشته باشد، مسئولیت پرداخت بدهی به وراث فوت کرده می‌رسد.


تعهد ضامن در چه شرایط و مواردی از بین میرود؟


تعهد ضامن در صورتی که بدهی تسویه شود، از بین می‌رود. همچنین، اگر ضامن و بدهکار به توافقی برسند که تعهد ضامن را لغو می‌کند، تعهد ضامن نیز از بین خواهد رفت. همچنین، در صورتی که بدهی برای مدت زمان مشخصی به تعویق بیفتد و ضامن این تاخیر را قبول نکند، تعهد ضامن نیز از بین خواهد رفت.

Powered by Froala Editor

از اینجا دیدگاه تان را به اشتراک بگذارید


نظرات (0)دیدگاهتون رو راجع به این مطلب منتشر کنید

جهت شرکت در قرعه کشی لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید

نیاز به مشاوره با وکیل زبده دارم

فقط سوال دارم، مشاوره نمیخواهم