اثبات ضرب و جرح بدون شاهد چگونه است؟


ضرب در لغت به معنی ضربه و زدن است، و به عملی می‌گویند که موجب تورم بشود، و یا حتی کبودی « سرخی و سیاهی » تغییر رنگ پوست و کوفتگی بر جسم فرد و یا پیچ خوردن مفصل ها بدون شکستگی و خون مردگی است و در واقع ملاک تشخیص این صدمه ها عدم خونریزی است. جرح هم در لغت به معنای زخم و زخم زدن است ، که بلعکس ضرب با خون و خونریزی همراه است ، صدمه هایی مانند خراشیدگی، بریدگی ، و پارگی که گاهی هم با شکستگی ، سوختگی و یا قطع عضو مانند دست ، پا ، بینی ، گوش و ... همراه هستند را جرح می‌گویند. عنصر قانونی: طبق ماده 614 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 هر کس عمداً به دیگری ضرب یا جرحی وارد آورد که موجب نقص یا شکستن و یا از کار افتادن عضوی از اعضا ها و یا منتهی به امراض دائمی و یا فقدان یا نقص یکی از حواس ها و یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه « کسی که مورد جنایت قرار گرفته است » گردد ، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام او موجب اخلال در نظم و صیانت «نگهداری» و امنیت جامعه بیابیم، تجری «نافرمانی» مرتکب یا دیگران گردد، به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد، و همچنین در صورت درخواست مجنی علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. 


این مجازات طبق بند الف ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به حبس درجه ششم « یعنی بیش از ۶ ماه تا ۲ سال » تبدیل شده است.


رفتار فیزیکی: 


رفتار فیزیکی برای تحقق ضرب و جرح ، فعل مثبت به شکل های عملی و نه لفظی و نظایر آن، می باشد . 


این فعل لزوماً لازمه درگیری بدنی و یا استفاده از اعضای بدن و مثلا وارد کردن ضربه هایی با دست یا پا نمیباشد ،بلکه ممکن است با استفاده از ابزار های مثل چوب و تفنگ و سنگ هم انجام شود. در مورد حیوانات دست آموز جهت حمله به طرف دیگر دور از اندیشه به نظر میرسد که موجب رفتار فیزیکی این جرم را فراهم آورد ، زیرا عرفاً درگیری انسان با حیوان با یکدیگری عنوان درگیری و ضرب و جرح را در بر نمیگیرد.


شرایط و اوضاع احوال لازم برای تحقق جرم: 


سه شرایط دارد 


انسان بودن قربانی: که منظور یک شخص زنده است و جنایت بر اجساد یا مردگان را شامل نمی شود


توجه جرم به شخص دیگر: یعنی قربانی جرم باید شخص دیگری غیر از خود مرتکب باشد، ایراد جرح و ضرب به خود هر چند از نظر شرعی گناه بزرگی هست، ولیکن از نظر قانون های کیفری ایران جرم محسوب نمیشود


محقون الدم بودن قربانی : ایراد ضرب و جرح در صورتی به وقوع می پیوندد که جسم و جان و زندگی و خون قربانی مورد حمایت قانون قرار داشته باشد.


 نتیجتاً ضرب و جرح از جمله جرایم در قید و بند شده می باشد، حتما باید از رفتار مرتکب نتیجه ای حاصل شود. تا نتیجه حاصل نشود جرمی هم واقع نشده است. مثلا قطع عضو، از بین رفتن یکی از حواس بویایی، چشایی ، بینایی و تغییر رنگ پوست و...۰


مشاوره حقوقی آنلاین رایگان اثبات ضرب و جرح بدون شاهد


 موانع مسئولیت کیفری در ضرب و جرح : 

عامل هایی که موجب از بین رفتن مسئولیت کیفری ، مرتکب جرم های علیه تمامیت جسمانی اشخاص میشود ، عبارتند از: 1/ صغر سن 2/جنون 3/ مستی 4/اکراه 5/اجبار 6/ اظطرار 7/ دفاع مشروع 8/ اشتباه 9/ امر آمر قانونی و حکم قانون 10/ رضایت مجنی علیه 11/ تأدیب و حفاظت اگر مرتکب وجود یکی از این مورد ها را ثابت کند ، مرتکب جرم ضرب و جرح نشده و مسئولیت کیفری او ساقط می‌شود.


 شرکت در منازعه و ضرب و جرح:

 منازعه در لغت به معنای زد و خورد می‌باشد؛ طبق ماده 615 قانون تعزیرات ، هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند ، هر یک از شرکت کنندگان در نزاع در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از 6 ماه تا 3 سال و در صورتی که منتهی به جرح و ضرب شود، به حبس از 3 ماه تا 1 سال محکوم می‌شوند. رفتار فیزیکی منازعه همچون ضرب و جرح میباشد و مهم ترین شرط برای تحقق جرم شرکت در منازعه ، شرکت عده ای در منازعه « چندین نفر » دلالت بر لزوم شرکت حداقل 3 نفر در منازعه دارد. اگر عده ای از یک طرف به عده ی دیگر از طرف مقابل حمله کرده و آن ها را مورد ضرب و شتم قرار دهند و گروه اخیر کاملا منفعل بوده و هیچ اقداماتی صورت ندهند یا اینکه صرفا از خود دفاع نمایند ، همین طور اگر تنها یک نفر از هر یک از دو گروه به جنگیدن با یکدیگر پرداخته و بقیه تنها نظاره گر یا تشویق کننده باشند ، جرم منازعه به وقوع نمی پیوندد. شرکت در منازعه جرمی در قید شده می‌باشد و تحقق آن منوط « وابسته » به حصول یکی از نتایج مذکور در ماده 615 می‌باشد.


راه های اثبات جرم ضرب و جرح:

 ادله اثبات دعوی در امور کیفری یکی از راه های اثبات ضرب و جرح میباشد:

اقرار : یعنی شخص مرتکب در دادگاه اقرار به جنایت کند که نسبت به شخصی مرتکب ضرب و جرح شده است که با یک مرتبه اقرار ثابت می شود و میتوان به آن استناد کرد و شخص را مورد مجازات جرم ضرب و جرح قرار داد.


شهادت شهود:

یعنی دو مرد عادل شهادت دهند که ارتکاب جرم از سوی متهم را دیده اند.علم قاضی :

 یعنی قاضی با توجه به مستندات شهود که وجود دارد به ارتکاب جرم از سوی متهم یقین پیدا کند . بدون اینکه متهم اقرار کند یا شهودی علیه او شهادت دهند.


 اقسامه: در لغت به معنای سوگند و قسم است ، استناد به آن تنها در صورت فقدان اقرار، شهادت «بیّنه» و علم قاضی موجه است . وقتی حالتی به اسم لوث « آلودگی و پلیدی » ایجاد می شود، یعنی در قاضی ظن و گمان قوی ایجاد شود که فرد مرتکب جرم شده است یا دلایل و شواهد و اماراتی وجود دارد در مورد اثبات جرم ، مدعی ، مدعی علیه یا خویشان ذکور « مردان » نسبی آنها می توانند با سوگند و قسم خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند ، قسامه یک دلیل استثنایی است که جنبه ی شرعی دارد و صرفا مربوط به جرائم علیه اشخاص است. « ضرب و جرح ، قتل ، و در جنایات مادون « پایین تر ، فروتر » نفس کاربرد دارد نه سایر جنایات.


Powered by Froala Editor

از اینجا دیدگاه تان را به اشتراک بگذارید


نظرات (0)دیدگاهتون رو راجع به این مطلب منتشر کنید

جهت شرکت در قرعه کشی لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید

نیاز به مشاوره با وکیل زبده دارم

فقط سوال دارم، مشاوره نمیخواهم